Dla człowieka prawdziwie religijnego nic nie jest grzechem. Novalis
Page Designed by Tmaxwell